Algemene bouwkundige goedkeuring

PMT heeft als innovatief bedrijf een naam opgebouwd als een van de eerste bedrijven van het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie dat algemene bouwtoezichtsgoedkeuring voor het aërodynamische systeem voor platte daken „PMT Evolution“ met als registratienummer Z 14.4 790 heeft ontvangen.

Met behulp van landelijke testmethoden zoals samengestelde en langetermijntests alsmede experimentele bouwcomponent-onderzoeken werken we aan een voortdurende verdere ontwikkeling en optimalisatie van alle producten. Zo kunnen wij onze hoge kwaliteitsnormen waarborgen en standaards ontwikkelen voor alle toekomstige bedrijven die de Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung - algemene bouwtoezichtsgoedkeuring willen verkrijgen.

PMT biedt u, gemeten aan het stadium van de ontwikkeling, de testprocedures en de veiligheidseisen evenals de beste montagesystemen op de markt als geheel. Dit product en ons begrip van veiligheid vervolmaakt PMT met 10 jaar verzekeringsdekking en 10 jaar garantie.

De algemene bouwtoezichtsgoedkeuring is ook een garantie dat ons montagesysteem absolute veiligheid en zekerheid biedt. Met PMT wordt veiligheid en zekerheid een standaard.


>> Het doel van elk fotovoltaïsch systeem is om maximaal economisch en financieel rendement te bieden. Dit kan alleen werken als er veilige en schade-vrije zonnepanelen op het dak geïnstalleerd zijn. Met een montagesysteem van PMT kiest u voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid tot ver boven de op de markt gangbare industriestandaard uit. <<


>> Het installatiesysteem van PMT beschermt onze klanten uitgebreid tegen juridische gevolgen zoals een bouwstop, sloopmaatregelen, het annuleren van verzekeringsdekkingen, schadeclaims en de strafrechtelijke gevolgen ervan. <<

Häufige Schadensursachen

Dachhautverletzung

Dakbedekkingsletsel

Beschadiging van de dakafdichting en de daaruit voortvloeiende wateroverlast door boorspanen, intensief gebruik van gereedschappen of op het dak uitgevoerde snijwerkzaamheden.

Dämmungsversagen

Gebrekkige isolatie

Vernielen van de warmte-isolatie vindt al plaats door eenmalige overbelasting als gevolg van geringe contactoppervlakken van de onderconstructie op het dak-oppervlak.

Umfeldschäden

Milieuschades

Beschadiging en onderbreking van het gebruik van het object met verlies van productie als gevolg van wateroverlast, verbod op het gebruik als gevolg van instortingsgevaar van het gebouw evenals het gevaar voor persoonlijk letsel of schade van derden

Sturmschäden

Stormschades

Schade en vernieling van het dak door fouten bij de opbouw van het frame, gebrek aan systeemkennis en de daaruit voortvloeiende eisen op het gebied van de vereiste ballast, vorstschade in het systeem of de niet langdurig veilige plaatsing van de ballast.

Dachbahnzerstörung

Vernieling van de dakbaan

Onherstelbare schade van de dakfolie die door mechanische overbelasting, roodalgen of vorstschades die als gevolg van geringe draagvlakken en gebrek aan systeemkennis worden veroorzaakt.

Modulzerstörung

Vernieling van modules

Massieve schade in de vorm van microscheurtjes in de modules en bijgevolg aanzienlijk verlies van rendement als gevolg van belastingoverdracht via de modules.

Bij ons gebeurt zoiets niet!

Onze EVO 2.0 met algemene bouwtoezichtsgoedkeuring

EVO 2.0 EW

Meer informatie over EVO 2.0 Oost/West - het compromisloze bevestigingssysteem voor platte daken voor grote fotovoltaïsche systemen!

EVO 2.0 EW

EVO 2.0 S

Meer informatie over EVO 2.0 Zuid - het compromisloze bevestigingssysteem voor platte daken voor grote fotovoltaïsche systemen!

EVO 2.0 S

Direktkontakt